Inez22

10 tekstów – auto­rem jest Inez22.

Po­dob­no nie ma książąt z baj­ki, ani księżniczek. To praw­da, nie spo­tyka się ich na co dzień, ale można ich od­na­leźć, każdy z nas no­si ich w ser­cu, każdy z nas ich tworzy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 maja 2011, 18:46

Dlacze­go gdy już raz spot­ka nas nie­szczęście, tak ciężko jest się od niego uwolnić...? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 maja 2011, 21:24

Gdy miłość od­chodzi, obu­miera całe ciało, nad­chodzi sza­rość dni. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 maja 2011, 18:42

Gdy ludzie łączą się w pa­ry, zaw­sze ktoś cierpi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 maja 2011, 18:58

Życie to nie rzeczy, które masz, ale ludzie, którzy Cię kochają. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 maja 2011, 06:45

Ser­ce i ro­zum - każde mówi coś innego. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 maja 2011, 17:51

Raz roz­poczętą grę na­leży skończyć, bez względu na ry­zyko ja­kie niesie ze sobą... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 maja 2011, 19:58

Coś się kończy, coś się zaczyna... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 maja 2011, 08:51

Egois­tka od urodze­nia, realis­tka z przyzwyczajenia. 

myśl • 4 maja 2011, 18:11

Po­daruj mi coś, cze­go nie zdobędę sama. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 maja 2011, 20:23
Inez22

Egoistka od urodzenia, realistka z przyzwyczajenia.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Inez22

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność